Πέλλα

Τεχνολογία PRGF® – Endoret®

Growth factorsΟι αυξητικοί παράγοντες είναι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο πλάσμα του αίματος κάθε ανθρώπου και στο εσωτερικό των αιμοπεταλίων. Η σπουδαιότητά τους έγκειται στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν, κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης και αναγέννησης των ιστών.

Η θεραπεία με τη χρήση πλάσματος, πλούσιου σε αυξητικούς παράγοντες, επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία της αποκατάστασης των ιστών, χωρίς παρενέργειες. Έτσι μειώνεται δραστικά η διάρκεια ανάνηψης από κατάγματα, τραυματισμούς και χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο Brånemark Osseointegration Center Greece χρησιμοποιούμε την τεχνολογία PRGF® (Plasma Rich in Growth Factors) – Endoret®. Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων του ίδιου του ασθενούς και αποδίδει τα μέγιστα στην αναγέννηση των ιστών, σε πολύ γρήγορο διάστημα και χωρίς παρενέργειες.