Ολυμπία

Ιστορία

Branemark-Osseointegration-Center-Greece

Το Brånemark Osseointegration Center, Greece (BOCG) είναι ένα Επιστημονικό Εμφυτευματολογικό Κέντρο, με έδρα στην Αθήνα.

Διαθέτοντας προσθετική και χειρουργική εμπειρία, το Κέντρο μας προσφέρει ολοκληρωμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες και επικεντρώνεται στην αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση ατόμων με προβληματική οδοντοφυΐα. Μετά από εκπαίδευση στην κλινική Brånemark, στη Σουηδία, από το 1991 ειδικευόμαστε στη θεραπεία με εμφυτεύματα με βάση τις αρχές που διδαχθήκαμε από τον “πατέρα” της σύγχρονης οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας, καθηγητή Per-Ingvar Brånemark.

Παράλληλα, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, εκπαιδευόμαστε σε συνεχή βάση στα αντικείμενα της άμεσης φόρτισης και της ελλειμματικής γνάθου.

Επιπλέον, το BOCG εκπαιδεύει οδοντιάτρους με συνεχή θεωρητικά και πρακτικά Οδοντιατρικά Σεμινάρια, επάνω σε Προηγμένες έννοιες Επανορθωτικής, Αισθητικής Οδοντιατρικής και Εμφυτευμάτων, ενώ συμμετέχει και σε ποικίλα κλινικά ερευνητικά προγράμματα.

Το BOCG ανήκει στην παγκόσμια ομάδα των κέντρων ABOC (Associated Brånemark Osseointegration Centers), που έχουν πιστοποιηθεί από τον P-I Brånemark. Το ABOC ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια με σκοπό να στηρίξει τη διεθνή συνεργασία των ανά τον κόσμο Κέντρων Brånemark. Η διαμόρφωση και ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας έχει βασιστεί στον αμοιβαίο προσωπικό και επαγγελματικό σεβασμό, καθώς επίσης και σε μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα projects και υπηρεσίες.