Δήλος

Άμεση Τοποθέτηση

Η άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι η διαδικασία κατά την οποία το εμφύτευμα τοποθετείται αμέσως μετά την εξαγωγή του δοντιού. Συχνά, έχουμε τη δυνατότητα να εξαγάγουμε ένα δόντι και να τοποθετήσουμε εμφύτευμα, την ίδια ημέρα. Αυτή η επιλογή μειώνει σημαντικά το χρόνο που χρειάζεται να περιμένει ο ασθενής προκειμένου να αποκτήσει ένα νέο δόντι και επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε ακόμα και να τοποθετήσουμε νέα δόντια κατευθείαν επάνω στα εμφυτεύματα –κάτι που προηγουμένως απαιτούσε αρκετούς μήνες και πολλές επισκέψεις.

Για την επιτυχία της διαδικασίας, φροντίζουμε κατά την εξαγωγή ώστε να μην καταστραφούν οι περιοδοντικοί ιστοί. Αλλά και μετά την εξαγωγή του δοντιού, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει επαρκές οστό, που μπορεί να στηρίξει και να σταθεροποιήσει το οδοντικό εμφύτευμα. Σε περίπτωση που το οστό δεν επαρκεί, θα πρέπει να γίνει οστική ανάπλαση. Επιπλέον, βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια σοβαρή μόλυνση ή φλεγμονή του μαλακού ιστού.

Αν κριθεί αναγκαία η ανάπλαση του οστού, είναι απαραίτητη μια χρονική περίοδος 3-4 μηνών προκειμένου το οστικό μόσχευμα να ενοποιηθεί με το οστό της γνάθου και να είναι έτσι εφικτή η τοποθέτηση εμφυτεύματος. Αντίθετα, αν το εμφύτευμα τοποθετηθεί αμέσως, αυτή η περίοδος εξαλείφεται εντελώς.

Χάρη στην άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ο ασθενής μπορεί να έρθει στην κλινική μας και να φύγει με νέο δόντι ή νέα δόντια, την ίδια ημέρα!